Dnes je:  Sobota, 13 Červenec 2024
Kontrolní činnost a auditing Tisk Email

Kontrola dokumentace školy a školského zařízení

Jako zakázkovou činnost a na přání škol provádíme komplexní a detailní kontrolu dokumentace školy a školských zařízení.

Členové auditorského a kontrolního týmu:

 • specialista na povinnou dokumentaci školy
 • specialista na školní matriku dle § 28 ŠZ (v elektronické a tištěné podobě)
 • specialista na personalistiku, mzdy a ekonomiku p.o.
 • specialista na BOZP a PO
 • další odborníci


Specifikace kontrolní činnosti (druhy auditů):

 • komplexně-speciální příprava na ohlášenou inspekci (např. ČŠI apod.)
 • tematická „klasická“ kontrola dokumentace školy či školského zařízení (kontrola je možná i pro dílčí část či jednotlivé segmenty – např. školní matrika a její evidence v rámci SW, mzdy apod.)
 • rozbor a hloubková analýza inspekční zprávy, pomoc při sestavení připomínek k inspekční zprávě a do zápisu, které je možné ke zprávě podat, a které jsou její součástí. V případě neobjektivnosti zprávy – sestavení a napadnutí jednotlivých výroků inspekční zprávy, vypracování nezávislého posudku (pro zřizovatele školy či školského zařízení) o skutečném stavu věci, vypracování konceptu stížnosti na samotný průběh inspekce, a to pro ústřední školní inspektorku. 

Kontrolní činnost je zaměřená:

 • úplnost a věcná správnost dokumentace
 • soulad s platnými právními předpisy
 • se vznikem a účinností nových právních norem aktualizace a přepracování obsahu
 • správnost čerpání státního rozpočtu (prostředky na platy resp. mzdy, ONIV, FKSP) a dohled nad rozpočtovou kázní
 • zaměření na dokumentaci organizační, personální a pedagogickou
 • kontrola postupu a věcné správnosti při správním řízení
 • rizikové oblasti ředitele a následné vyvození, nalezení a stanovení jednotlivých chyb v systému a jednotlivých postupech, které mohou ohrozit jeho plat či postavení
 • návrh postupu pro odstranění chybových stavů resp. zjevných nedostatků i před očekávanou kontrolou a příchodem kontrolních pracovníků ČŠI příp. jiných kontrolních orgánů
 • rychlé doplnění potřebné dokumentace a povinných směrnic apod.  

Cena služeb dohodou, podrobnější informace včetně cenové nabídky a kalkulace na vyžádání zašleme emailem.

Realizace kontroly LAST MINUTE:

 • řešení v exponovaném čase, a to 24 hodin před inspekcí
 • rychlá prověrka včetně rizikových míst
 • zpracování důvěrné písemné zprávy a ústní seznámení ředitele školy s výsledkem kontroly
 • písemná zpráva o výsledku kontroly obsahuje přímou konkretizaci a návrh konkrétního řešení i co do zdokonalení samotného systému a systémového chodu školy či školského zařízení případně postupy jak odstranit jednotlivé chyby a chybné postupy z minulého období. Cílem není pouze odhalování chyb, ale především zpracování jednotlivých návrhů na změnu a samotné zlepšení. Výsledkem kontroly může být také zpracování verze písemné zprávy současně také pro zřizovatele školy či školského zařízení.
Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:43
 

PřihlášeníNezapomeň popřát

Dnes má svátek: Markéta
Zítra má svátek: Karolína